De Nationale Citymarketing Trofee (NCT) wordt jaarlijks uitgereikt aan “de beste citymarketing gemeente van Nederland” van het afgelopen jaar. Deze prestigieuze trofee wordt uitgereikt tijdens het Nationaal Congres Citymarketing. Net als voorgaande edities zijn er twee categorieën: gemeenten tot 100.000 inwoners en gemeenten met 100.000+ inwoners.

Bij de uiteindelijke beoordeling zullen vakinhoudelijke elementen als beleidsmatige aanpak, organisatie, mediaprofilering, monitoring en aantoonbare effecten van citymarketing worden meegewogen. Ook wordt gevraagd naar een kosten-batenanalyse en de ontwikkelingen ten opzichte van vorig jaar. Tenslotte wordt er gekeken naar vernieuwing en bijdrage aan het vakgebied.

Deelname

Doe mee! Deelname is eenvoudig en kost weinig tijd. We vragen geen ingewikkelde informatie of bestanden. Het antwoord is meestal direct voor handen. Download het formulier via de button, beantwoord de vragen en stuur het voor de deadline van 9 mei weer in.

Wat levert het je op? 

Naast veel aandacht in de (sociale) media voor jouw gemeente, ontvang je als genomineerde twee toegangskaarten voor het Nationaal Congres Citymarketing.

Belangrijke data

9 mei – Deadline voor het insturen van je deelname

16-17 meiBekendmaking genomineerden

27-31 meiPresentatie voor de jury (exacte datum volgt)

17 juni – Nationaal Congres Citymarketing & Uitreiking trofee

Winnaars voorgaande edities

De gemeenten Dordrecht en Zandvoort hebben de Nationale Citymarketing Trofee 2018 gewonnen! Dordrecht won in de categorie van gemeenten met meer dan 100.000 inwoners, Zandvoort won de prijs in de categorie van gemeenten met minder dan 100.000 inwoners. Klik hier voor het juryrapport. Voor het persbericht klikt u hier.

Winnaars 2017
De grote winnaar in 2017 was gemeente Eindhoven! In de categorie tot 120.000 inwoners waren Lelystad en Woerden genomineerd. De jury besloot beide steden een aanmoedigingsprijs te geven omdat zij nog forse stappen moeten maken op het gebied van citymarketing. Klik hier voor het persbericht.

Winnaars 2016
In 2016 vielen beide prijzen in Zuid-Holland: Den Haag en Goeree-Overflakkee. Goeree-Overflakkee won de trofee in de categorie tot 100.000 inwoners. Den Haag werd eerste in de categorie grote gemeenten boven 100.000 inwoners. Klik hier voor het persbericht.

Winnaars 2015
In 2015 wonnen de gemeenten Helmond en Eindhoven de Nationale Citymarketing Trofee. Helmond won de trofee in de categorie tot 100.000 inwoners. Eindhoven werd eerste in de categorie grote gemeenten boven 100.000 inwoners. Klik hier voor het persbericht.

Jury
Ton Rombouts (Voorzitter) lid Eerste Kamer & oud burgemeester 's-Hertogenbosch
Dr. Erik Braun senior onderzoeker & docent Erasmus Rotterdam
Isabel Mosk destination marketing strategist Sherpa's Stories
Thom Ummels expert citymarketing
Robert Govers voorzitter International Place Branding Association
Martin Boisen adviseur For the Love of Place
Machteld Beekhuis adviseur gebiedsmarketing en -communicatie Urban Solutions
Geheimhouding

De jury zal bij haar werkzaamheden strikte geheimhouding en uiterste zorg betrachten. Deze geheimhouding geldt tot en met de trofee uitreiking.

Meer bepaald verbinden juryleden zich ertoe om vertrouwelijke informatie en documenten, die zij ontvangen in het kader van hun werkzaamheden, niet te zullen gebruiken ten eigen bate noch ten bate van derden.