Key-note: Xavier Theret

Nantes had het in de jaren 90 heel zwaar, bewoners trokken weg, bezoekers bleven weg. Twintig jaar later is een heel ander Nantes opgestaan. In de Franse stad met zo’n 300.000 inwoners willen mensen graag wonen, zijn er blije burgers en trekt deze havenstad meer en meer bezoekers. In Nantes wordt cultuur gezien als een essentiële factor voor sociale cohesie en creativiteit, en als belangrijke katalysator voor economische groei. Een opvallend element en symbool voor de culturele wederopstanding van Nantes zijn de “Reuzen van Nantes”; gigantische marionetten die door de stad voortbewegen en een verhaal vertellen. Wij zijn daarom ook blij en trots dat Xavier Theret, directeur Internationale Marketing en PR van Marketing Nantes, in zijn key-note een inspirerend verhaal gaat vertellen hoe het toevoegen van kunst en cultuur in Nantes de stad ten goede heeft veranderd.

Claudia Woolgar

Ons tijdperk verandert. De wereld is groter geworden, de samenleving meer divers. Het vergt een flinke dosis moed, creativiteit en verbeelding om met die veranderingen om te gaan. Leeuwarden-Fryslân 2018 pakt het Culturele Hoofdstad jaar daarom aan om de kop boven het maaiveld uit te steken. Om als provincie, land en Europa een ontwikkeling door te maken om van een “mienskip” naar een “iepen mienskip” te gaan. Leeuwarden staat dit jaar bol van de activiteiten. Tijdens het congres wordt uitgebreid stilgestaan bij deze activiteiten. Zo zal Claudia Woolgar, lid van het programmateam en mede artistiek leider van Leeuwarden-Fryslân 2018 – van onder andere de “Reuzen”, haar enthousiaste verhaal vertellen. En natuurlijk kunt u al lopend door de stad genieten van de “vibe” die door Leeuwarden gaat.